Visionen

Vad vill du göra med ditt liv? Vad vill du lämna efter dig? Vill du bli känd som den personen som tittade mest på Netflix? Eller något annat? Om du bara hade en månad kvar att leva, skulle du leva den annorlunda mot hur du planerar leva den kommande månaden?

Du kan ha många olika mål med livet, stora som små. Det viktiga är att sätta upp mål för sig själv där man tänker stort och börjar smått.

Här är en rad olika exempel från olika personer och vilka mål de satt upp för sig själva.

“Inspirera mina barn till att vilja bygga ett gott samhälle“ - En pappa

“Sprida positiva nyheter” - En journalist

“Ge människor en möjlighet att ta det lugnt när de behöver det som mest” - En ägare till en lunchrestaurant

“Göra lek hållbart genom att tillhandahålla färre men bättre lekupplevelser” - En ägare till en leksaksaffär som bara säljer upplevelser, inga saker

“Bara bjuda människor på positiva överraskningar” - En snickare

“Inspirera människor runt omkring mig att leva mer miljövänligt” - En granne

“Ge människor en bättre bild av verkligheten” - En fotograf

“Bygg en produkt som människor faktiskt behöver på riktigt” - En entreprenör

“Bekämpa psykisk ohälsa och halvera mängden deprimerade människor i Sverige” - En psykolog/entreprenör