Vanorna

Vanor är det som i slutändan kommer avgöra om du styr ditt liv varje dag eller ej. Det tar tid att arbeta in vanor, men det är värt det. Hur lång tid det tar att arbeta in en ny vana varierar mycket beroende på förutsättningarna, men som ett riktmärke kan du tänka 2 månader.

När det gäller bra vanor för att ägna sitt liv åt det man faktiskt vill kommer när några idéer:

  • I slutet på varje vecka, titta på hur du planerar att spendera din tid nästa vecka och se till att du planerar att lägga tillräckligt med tid på dina mål.

  • Då och då, ställ dig frågan: Om jag bara hade en månad kvar att leva, skulle jag leva den som jag planerar att leva kommande månad? Detta kan tyckas tungt och djupt, men det är sanningen. Någon gång ska du dö, och det är viktigt att du lever det liv du vill leva. Att ställa sig denna fråga är ett bra sätt att stämma av med dig själv om du gör rätt saker.

  • I början på varje dag, skriv ner tre saker som länkar till dina mål och det som verkligen är viktigt för dig och som du behöver få gjort under dagen, och lova dig själv att inte sova förrän du gjort dessa tre saker. Till en början kan det hända att du skjuter på att göra dessa tre saker, men efter en vecka utan sömn kommer du börja dagen med att göra dessa tre saker och känna glädje över allt viktigt du hunnit med i början på dagen.

  • Arbeta 2 timmar i början av varje dag på dina viktigaste projekt innan du öppnar mailen. Om du mailar i ditt jobb kan mailen verkligen ta upp mycket av din uppmärksamhet, så att börja med att jobba på vad som är viktigt för dig innan du börjar med att läsa mail hjälper dig att fokusera.

  • Ha ett stående 10 min möte med dig själv varje vecka där du kort stämmer av hur du ligger till gentemot dina mål, hur väl du testar nya saker och hur väl du tar hand om dig själv. Jag har mitt veckomöte med mig själv varje söndag kväll kl 22.00 då det ger mig chansen att ändra något i veckan som kommer om jag behöver göra det.

  • Ha alltid en anteckningsbok eller din mobil med dig där du skriver ner idéer som kan hjälpa dig att nå dina mål. Det gör att du ständigt tänker på det som är viktigast för dig. Själv har jag en svart anteckningsbok med mig som hjälp, och har som mål att fylla en sådan anteckningsbok med idéer varje kvartal. Gör jag inte det så har jag för få idéer.

  • Blocka dig själv i din kalender för att lägga 2 timmar varje vecka att enbart sitta och tänka djupare på dina mål. Det är lätt att underskatta vikten av att stanna upp och gå djupare i tankevärlden kring dina mål, men det hjälper dig att hitta nya infallsvinklar, de svaga punkterna i din nuvarande plan för att nå målen, vad som är det avgörande nästa steget osv.

  • Skaffa en sparringpartner som du träffar varje månad och går igenom hur det går med dina mål och livsplan.

  • Boka en heldag med dig själv varje sommar och varje jul där du mer på djupet går igenom hur det går med att leva proaktivt och medvetet med en strävan mot ett specifikt mål.