Gör testet

Ta detta test för att få en första lekfull känsla för hur mycket du styr ditt liv idag. Givetvis är detta test endast för att skapa nyfikenhet kring de frågor som ingår i att styra sitt liv, men varje fråga har en historia och är högst relevant.

Det viktigaste när du gör testet är att du är ärlig. Det är för dig själv du gör testet, inte för någon annan.