5 principer för snabb förändring och livslångt lärande

SJÄLVSTYRA

5 principer för snabb förändring och livslångt lärande

saffu-456002-unsplash.jpg

Fem principer för snabb förändring och livslångt lärande

90% av all information i världen skapades dom senaste 2 åren. Genomsnittsåldern för världens största företag har gått från 67 år till 15 år. Priset på smartphones har minskat med 50 gånger sen dom lanserades.

Världen förändras i en oerhörd hastighet. Det svindlar nästan när man tänker på det. Hur ska man som en liten person på denna jord hantera den ständiga förändringen? Jag har varit besatt av att hitta ett sätt att hantera denna takt, att vila tryggt i stormens öga. Givetvis har jag inte alla svar, och ingen kan gardera sig för allt, men jag har verkligen kämpat hårt för att få de insikter jag har fått. Jag har arbetat med ett stort antal organisationer såsom nystartade företag som levt under hård press på att ständigt anpassa sig. Jag arbetar på ett av världens största och kanske mest innovativa företag, Google, där inget är statiskt och där jag själv är med och driver på utvecklingen. Jag har samtalat med personer runt hela jorden om hur de hanterar ständig förändring.

Mitt i allt detta har jag försökt hitta mitt eget liv. Hur ska jag hinna med? Eller viktigast av allt: Vad VILL jag hinna med?

Resultatet av allt detta är några enkla principer. Fem stycken. De är inte rocket-science, ändå är det så få som konsekvent använder dessa eller tänker i de här banorna. Dessa fem principer erbjuder en möjlighet. En möjlighet till ett mer medvetet liv där du själv tar kommando och sitter i förarsätet. Det blir du som styr, inte omvärldens förväntningar. Dessa principer är relevanta vem du än är i världen och var du än är i livet.

  • VALET: Ta kontroll och välj att leva ett medvetet liv

  • VISIONEN: Ha ett tydligt mål och börja med att skriva ner det

  • VEM: Bestäm vem du vill vara

  • VANDRINGEN: Testa dig hela tiden fram med nya saker för att hitta vad som fungerar

  • VANORNA: Sätt de vanor du vill ha och se till att du lägger tillräckligt med tid på att arbeta mot ditt mål

Lär dig mer om hur du kan använda dessa fem principer i ljudboken Självstyra.

“Ta alltid avstamp i vad du har passion för”

senjuti-kundu-349426-unsplash.jpg

Din Livsplan

Tanken på en livsplan kan säkert kännas orimligt stor.

En enkel mall för en Livsplan hittar du här i Google Docs [MALL]. Gör en kopia av den och gör ett utkast på din egen Livsplan redan idag.

“I en värld som ständigt förändras är den enda långsiktigt hållbara strategin att lära sig och testa saker snabbare än världen förändras”

nasa-43569-unsplash.jpg